Morseova abeceda

Morseova abecedaMorseova abeceda, nebo také morseovka (což je mnohem používanější, ale lidový název), je sestava kódů interpretujících písmena latinky, čísla a některé speciální znaky do podoby teček a čárek, respektive krátkých a dlouhých signálů. Její stěžejní využití tkvělo a stále tkví především v telegrafii, avšak lze ji použít pro prakticky jakoukoliv komunikaci, kde je možné zrakem, sluchem nebo hmatem rozlišit zmiňované signály ve formě teček a čárek a současně také mezery/pauzy mezi nimi.

Kód morseovy abecedy

Jak z několika následujících několika tabulek patrné, naučení morseovy abecedy vyžaduje značnou píli, a to především pokud je naší snahou její opravdu efektivní použití v komunikaci. Zde uvedené kódy jsou takzvanými mezinárodními kódy morseovy abecedy. Existují totiž ještě dvě verze, americká a kontinentální, které některé symboly zapisují jiným kódem, respektive obsahují některé symboly navíc. Příkladem a zde uvedenou výjimkou jiné než mezinárodní verze morseovky, jsou samohlásky s přehláskou spadající do kontinentální morseovky uvedené v druhé tabulce.

Písmena morseovou abecedou

Oblíbenou a mezi amatéry využívanou metodou, jak si rychle zapamatovat kódy pro jednotlivá písmena je naučení takzvaných pomocných slov. Ta jsou vybrána tak, aby svým počátečním písmenek, počtem slabik a délkou vyslovení slabik odpovídala danému písmenu, počtu znaků kódu písmene (tečky+čárky) a jejích délce. Tento způsob je však efektivní jen krátkodobě a v dlouhém horizontu je matoucí a zdržuje, protože svádí k tomu, aby si daná osoba neustále vybavovala daná pomocná slova. Jestliže je tedy vaším cílem morseovu abecedu opravdu efektivně používat (třeba v rámci radioamatérství), učte se ji přímo poslechem a čtením konkrétních kódů, nikoliv na základě pomocných slov. K tomuto účelu můžete ostatně využít jeden z mnoha programů určených k výuce morseovky.

PÍSMENO KÓD POMOCNÉ SLOVO
A / . – / Akát
B / – . . . / Blýskavice
C / – . – . / Cílovníci
D / – . . / Dálava
E / . / Erb
F / . . – . / Filipíny
G / – – . / Grónská zem
H / . . . . / Hrachovina
CH / – – – – / Chvátá k nám sám
I / . . / Ibis
J / . – – – / Jasmín bílý
K / – . – / Krákora
L / . – . . / Lupíneček
M / – – / Mává
N / – . / Nástup
O / – – – / Ó náš pán
P / . – – . / Papírníci
Q / – – . – / Kvílí orkán
R / . – . / Rarášek
S / . . . / Sekera
T / – / Trám
U / . . – / Uličník
V / . . . – / Vyvolený
W / . – – / Vagón klád
X / – . . – / Xénokratés
Y / – . – – / Ý se krátí
Z / – – . . / Známá žena

Písmena s přehláskou morseovou abecedou (Kontinentální verze)

Ukázka kódů kontinentální verze morseovky. Zde konkrétně písmena s přehláskou, která v mezinárodní ani americké verzi nejsou vůbec definována.

PÍSMENO KÓD
Ä / . – . – /
Ë / . . – . . /
Ö / – – – . /
Ü / . . – – /

Číslice morseovou abecedou

Jak je z tabulky patrné, tak jsou číslice definovány dvěma druhy kódů, a to standardním a zkráceným. Ve většině případů bude používán standardní kód. Zkrácený kód je používán jen tehdy, pokud je z komunikace naprosto jasné, že se jedná o komunikaci, nebo část komunikace, kde jsou používána čísla. Jestliže existuje sebemenší pravděpodobnost, že by mohlo dojít k záměně, tak se zkrácené kódy nepoužívají.

ČÍSLICE KÓD ZKRÁCENÝ KÓD
0 / – – – – – / / – /
1 / . – – – – / / . – /
2 / . . – – – / / . . – /
3 / . . . – – / / . . . – /
4 / . . . . – / Není
5 / . . . . . / / . /
6 / – . . . . / Není
7 / – – . . . / / – . . . /
8 / – – – . . / / – . . /
9 / – – – – . / / – . /

Speciální znaky morseovou abecedou

Pomocí morseovy abecedy lze zapsat i celou řadu běžných i méně používaných znaků a znamének. Zde přehled těch nejzákladnějších.

SPECIÁLNÍ ZNAK NÁZEV KÓD
, Čárka / – – . . – – /
. Tečka / . – . – . – /
: Dvojtečka / – – – . . . /
; Středník / – . – . – . /
? Otazník / . . – – . . /
! Vykřičník / – – . . . – /
Pomlčka / – . . . . – /
/ Lomítko / – . . – . /
= Rovnítko / – . . . – /
_ Podtržítko / . . – – . – /
„“ Uvozovka / . – . . – . /
( Kulatá závorka otevírací / – . – – . /
) Kulatá závorka zavírací / – . – – . – /
<-> Tabulátor / . – – – – . /
@ Zavináč / . – – . – . /

Zvláštní signály morseovou abecedou

V rámci předávání zpráv na vyšší úrovni existují i konkrétní kódy představující celá slova, či slovní spojení. Ta zpravidla vyjadřují situace a činnosti přímo spojené s podstatou samotného vysílání. Existuje ji tak mnoho a opět zde uvádíme jen přehled těch nejpoužívanějších.

ZVLÁŠTNÍ SIGNÁL KÓD
Začátek vysílání / – . – . – . – . /
Konec vysílání / . . . – . – /
Rozumím / – – – – . – /
Nerozumím / . . . . . . . /
Pomaleji / – . – . – . . /
Čekejte / . – . . . /
Omyl / . / . / . / . / . / . /
Opakuji / . . / . . / . . / . . / . . / . . /
SOS, Pomoc / . . . /  – – – / . . . /

Historie a použití morseovy abecedy

Historie morseovy abecedyJak již z jejího názvu vyplývá, je pojmenována po svém tvůrci Samuelovi Morseovi (1791 – 1872; narozený ve znamení Býka), který byl uznávaným americkým vynálezcem a umělcem. Ten mimo jiné vynalezl i telegraf, který ke komunikaci pomocí morseovky slouží. První telegrafní zprávu morseovou abecedou poslal Samuel Morse v roce 1844 z Washingtonu D. C. do Baltimoru v Marylandu na vzdálenost zhruba 60 kilometrů. Samotná abeceda přitom byla vymyšlena tak, aby byla komunikace co nejrychlejší, čemuž odpovídají například i počty znaků kódu u jednotlivých písmen. To v praxi znamená, že například v angličtině nejpoužívanější písmeno „E“ má nejkratší možný zápis kódu, kterým je pouhá „.“ (tečka). Morseovka následně prošla a do jisté míry stále prochází vývojem. Nejzásadnějším zdokonalením prošla morseovka v roce 1918. Poslední změnou pak bylo přidání znaku „@“ (zavináč) na konci roku 2003.

Ačkoliv je dnes používána spíše okrajově, v minulosti byla hojně využívána napříč celou společností. Sloužila nejen k rychlému předávání vzkazů, takzvaných telegramů, ale také ve všemožných případech nouze, u námořnictva, u pěchoty, ve skautingu a tak dále. Dnes se s jejím použitím v případech nouze setkáme pochopitelně také, ale jedná se spíše o výjimky, protože existují daleko „dokonalejší“ dorozumívací systémy.

Morseovka a její použitíV dnešní době je morseovka aktivně používána především mezi radioamatéry, může však sloužit také ke komunikaci s tělesně postiženými. Do jisté míry se experimentuje i s jejím použitím při psaní textových zpráv na mobilních zařízeních. Při dobrém zvládnutí morseovky totiž psaní textu probíhá daleko rychleji než na špatně ovladatelné QWERTY/QWERTZ klávesnici, která je na mobilních zařízeních k dispozici, a to rychlostí až 250 znaků za minutu.

Morseovka a světelná signalizace

Světelná signalizaceJedním ze způsobů dorozumívání se pomocí morseovky je použití světelné signalizace, kdy délka odkrytí světelného zdroje představuje jednotlivé tečky a čárky. Nejde tedy o její klasické použití v rámci telegrafní sítě na elektromagnetickém principu, ale o čistě vizuální záležitost. Pro tuto signalizaci lze použít s trochou nadsázky víceméně jakýkoliv zdroj světla, jehož záři jsme schopni efektivně a rychle regulovat, ale profesionálové (námořnictvo a ostatní vodní plavidla) používají takzvanou morseovu signální lampu. Ta je zkonstruována jako lampa svítící jedním směrem, na kterou jsou nainstalovány žaluzie umožňující rychle odkrývání a zakrývání světla.

Zásadní výhodou tohoto způsobu komunikace je možnost neomezeného vysílání, které není limitováno rádiovým klidem. Nevýhodou pak nutnost blízkosti vysílajícího a přijímacího, a to na takzvanou dohledovou vzdálenost. V rámci námořnictva, respektive během válečného stavu skýtá světelné vysílání morseovky ještě nebezpečí prozrazení pozice vysílajícího, čehož může nepřítel využít při následném útoku.

Video – audio ukázka vysílání jednotlivých písmen a čísel morseovy abecedy pomocí telegrafu

Ukázky zápisu několika vybraných slov

Dobrman

/ – . . / – – – / – . . . / . – . / – – / . – / – . /

Matrace

/ – – / . – / – / . – . / . – / – . – . / . /

Cestovatel

/ – . – . / . / . . . / – / – – – / . . . – / . – / – / . / . – . . /

Pivo

/ . – – . / . / . . . – / – – – /

Hodiny

/ . . . . / – – – / – . . / . . / – . / – . – – /


Díky slevovému kódu z webového portálu wedoskupon.eu byla tato doména pořízena výhodněji. Za to děkujeme, a proto také umisťujeme odkaz na příslušný web, kde příslušný kupón naleznou všichni uživatelé, kteří ho budou chtít využít. Slevu lze využít také pro nákup webhostingových služeb.