Samuel Morse

Samuel MorseCelým jménem Samuel Finley Breese Morse. Celosvětově se proslavil vynálezem telegrafu a morseovy abecedy, ale kromě toho byl také respektovaným malířem a sochařem. Narodil se 27. 4. 1791 ve městě Charlestown ve státě Massachusetts a zemřel v nedožitých 81 letech 2. 4. 1872 ve městě New York, kde je také na hřbitově v městské části Brooklyn pohřben.

Zajímavosti ze života Samuela Morseho

Morse se nejprve živil jako malíř

Muži pokroku - Samuel MorseUmění se Samuel Morse věnoval prakticky od svého narození, ale nakonec se rozhodl studovat na vysoké škole filozofii a matematiku (mimochodem, studoval na univerzitě Yale, což je nejen jedna z neprestižnějších univerzit ve Spojených státech amerických, ale také na světě). Záhy však obrátil svou pozornost zpět k umění a nakonec odcestoval studovat malířství do Anglie. Po svém návratu do USA získal mnoho význačných zakázek – portréty bývalých prezidentů Johna Adamse a Jamese Monroea, sérii alegorických obrazů do sálů Kongresu líčících vnitřní fungování vlády USA nebo obraz markýze de La Fayetta.

K vynálezu telegrafu dovedla Morseho smrt jeho ženy

Vynálezce telegrafuBylo to v době, kdy Morse zrovna pracoval ve Washingtonu na zmiňovaném portrétu markýze de La Fayetta, když obdržel dopis, ve kterém mu jeho otec psal, že je jeho žena vážně nemocná. Tehdy byla pošta doručována ještě pomocí doručovatelů na koních, což bylo značně pomalé. Ihned opustil hlavní město a vydal se do svého domu v Connecticutu. Když přijel, byla jeho manželka nejen po smrti, ale dokonce ji již pohřbili. Morse byl zdrcený z toho, že nedostal zprávu o nemoci své ženy dříve a nemohl se s ní alespoň rozloučit natolik, až přesunul pozornost od své umělecké kariéry k hledání způsobu rychlé komunikace na velké vzdálenosti. Výsledkem jeho snažení byl vynález telegrafu.

Text první telegraficky poslané zprávy pochází z bible

Telegrafní zprávaMorse dostal patent na svůj telegraf již v roce 1838, avšak potřeboval další peníze na jeho vývoj, aby se z něj stala skutečně životaschopná technologie použitelná v praxi. Mnoho let bezvýsledně žádal o finanční podporu u Kongresu, až se mu to nakonec povedlo o šest let později v roce 1844. Naprosto zásadní vliv na toto rozhodnutí měl jeho bývalý spolužák z univerzity Henry Ellsworth, který byl komisařem patentového úřadu a který celou věc u komise lidově řečeno „protlačil“. Vděčný vynálezce chtěl prokázat svému příteli za jeho zásluhy úctu, a tak se rozhodl, aby text první telegraficky poslané zprávy vybrala jeho sedmnáctiletá dcera Annie. Ta vybrala úryvek textu ze Starého zákona, který zněl „What hath God wrought?“ (volně přeloženo do češtiny „Co to bůh stvořil?“).

Samuel Morse strávil roky u soudu bojem za svůj patent

Patent telegrafuMorseův telegraf byl okamžitý úspěch a během deseti let od prvního vysílání došlo jen v USA k položení více než 30 tisíců kilometrů telegrafních drátů. V roce 1866 byla zřízena transatlantická telegrafní linka z USA do Evropy a Morse očekával, že po mnoha letech konečně sklidí plody své práce. Opak byl pravdou, protože mnoho vlád a společností tvrdilo, že není jedním jediným výhradním vynálezcem telegrafu, a proto nemá nárok na vyplácení licenčních poplatků (Pravdou je, že existovalo několik podobných technologických řešení, byť ne tak sofistikovaných jako bylo to jeho). Celá záležitost nakonec skončila u nejvyššího soudu, který rozhodl, že navzdory existenci do jisté míry podobných technologických řešení, má Morse nárok na výplatu licenčních poplatků, neboť je jeho řešení unikátní.

Rodina Samuela Morse

Otec: Jedidiah Morse (odkaz na anglickou Wikipedii)

Matka: Elizabeth Ann Finley Breese

První manželka: Lucretia Pickering Walker (zemřela v 25 letech)

Druhá manželka: Sarah Elizabeth Griswold

Děti z prvního manželství: Susan, Charles, James

Děti z druhého manželství: Samuel, Cornelia, William, Edward