Pravidla vysílání

Pakliže se budeme bavit o pomyslné profesionální úrovni vysílání v morseově abecedě, je třeba uvědomit si, že není možné vysílat tečky, čárky a mezery mezi písmeny a slovy libovolným způsobem takříkajíc „hala bala“, ale musíme dodržovat jasně stanovené tempo, které umožní příjemci kvalitní a bezchybný příjem zprávy. K tomuto účelu slouží takzvané tempo PARIS, které jednoznačně určuje základy, na nichž je tento princip komunikace staví.

Pravidla jsou celkem čtyři a znějí následovně:

  1. Určující jednotkou času je délka tečky
  2. Jedna čárka trvá stejně jako tři tečky
  3. Pauza v rámci jednoho znaku má stejnou délku jako jedna tečka
  4. Pauza mezi jednotlivými znaky má stejnou délku jako jedna čárka

Díky takto jasně stanoveným poměrům je možné pouhým poslechem naprosto bezproblémově odlišit jak tečky od čárek, tak typy pauz a tím následně vytvářet jednotlivá písmena a posléze i slova a věty. V praxi se lze setkat i s tím, že poměr mezi délkou entit není výše uvedený 1:3, ale 1:2. A teď již oklikou zpět k názvu PARIS. Toto slovo o pěti znacích (zahrnuta je i pauza za slovem) vytváří princip založený na absolutní délce vysílání o délce čtyřiceti osmi základních jednotek, tedy teček. Délka jednoho znaku tak činí 9,6 základních jednotek času. Tohoto čísla je následně využíváno k určení rychlosti vysílání, kde jednotkou je počet znaků za jednu minutu. Jestliže tedy budeme uvažovat rychlost 100 znaků během minuty, dosadíme do vzorce 60/(100*9,6) a dostaneme, že tečka trvá 0,0625 vteřiny. Tím se vracíme zpět ke slovu PARIS, které bychom při tempu 100 znaků za minutu za tuto dobu odvysílali zcela přesně dvacetkrát.

Druhým obecně uznávaným slovem sloužícím k tomuto účelu je slovo CODEX.

Rychlost vysílání morseovkou

Obecně je poměrně komplikované říci, jak rychle je možné morseovou abecedou vysílat, respektive stanovit rekordní čas, neboť dosti záleží na uznávaných pravidlech, které různé entity vytváří a také na mnoha dalších jazykových aspektech. Oficiální a stále platný rekord drží jistý Ted McElroy. Ten činí 75,2 slov za minutu a vytvořen byl během soutěže v roce 1939. Podle některých zdrojů však existuje nejeden případ, kdy bylo překonáno rychlosti 100 slov za minutu.

Ve Spojených státech amerických existují organizace, které soustředí amatéry zanícené pro vysílání morseovou abecedou. Ty svým členům po složení příslušné zkoušky udělují certifikace, které začínají na 10 slovech za minutu a končí na 40 slovech za minutu. Existuje však i příliš nepočetná skupina těch, kteří jsou schopni pokořit hranici 60 slov během jedné minuty.